เยี่ยมบริษัท
ภายนอกอาคาร:
 • สำนักงานใหญ่ของบริษัท Han's Yueming
 • โรงงานเลเซอร์ที่ตงกวน
 • โรงงานเลเซอร์ที่ซูโจว
 • โรงงานเลเซอร์ที่ซูโจว
 • ศูนย์วิจัยและพัฒนาเลเซอร์ที่เซี่ยงไฮ้
สภาพแวดล้อมในการทำงาน :
 • อาคารสำนักงาน
 • แผนกต้อนรับ
 • ล็อบบี้
 • โถงทางเดิน
 • สำนักงาน
 • ห้องประชุม
ห้องจัดแสดงสินค้าตัวอย่าง :
 • ห้องแสดงสินค้า
 • ห้องแสดงสินค้า
 • ห้องแสดงสินค้า
ห้องปฎิบัติการการผลิต :
 • สายการผลิต ( 1 )
 • สายการผลิต ( 2 )
 • สายการผลิต ( 3 )
 • สายการผลิต ( 4 )
 • อุปกรณ์ทดสอบ (1)
 • อุปกรณ์ทดสอบ (2)
สิ่งแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน :
 • พนักงานผู้ทุ่มเทให้กับงาน
 • พนักงานผู้ทุ่มเทให้กับงาน
 • พนักงานผู้ทุ่มเทให้กับงาน
 • พนักงานผู้ทุ่มเทให้กับงาน
 • ที่พักของบุคลากร
 • สนามบาสเกตบอล Yueming
 • พื้นที่พักผ่อนของพนักงาน
 • พื้นที่พักผ่อนของพนักงาน