ความภูมิใจของบริษัท
ความสำเร็จของเรา

กลุ่มบริษํทของเราได้รับรางวัลเกียรติยศและชื่อเสียงมากมายทั้งนี้ต้องขอบคุณความพยายามและจุดแข็งด้านการผลิตของเรา:

 • ใบรับรองบริษัทดีเด่นด้านไฮเทคตามแผน National Torch Plan
 • ใบรับรองบริษัทชั้นนำหนึ่งใน 50 ของเมืองตงกวน มณฑลกวางตุ้ง
 • ใบรับรองบริษัทที่ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 • ใบรับรองบริษัทนำเข้าและส่งออกที่น่าเชื่อถือของมณฑลกวางตุ้ง
 • ใบรับรองหนึ่งใน 100 บริษัทที่เป็นยี่ห้อที่มีชื่อเสียงติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนานของมณฑลกวางตุ้ง
 • ใบรับรองบริษัทไฮเทค
 • ใบรับรองแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางตุ้ง
 • ใบรับรองแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางตุ้ง
 • ใบรับรองเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางตุ้ง
 • สิทธิบัตรเหรียญทองของเมืองตงกวน
 • ใบรับรองหนึ่งใน 50 บริษัทผลิตเครื่องบรรจุภัณฑ์

กลุ่มบริษัทของเราได้รับการยอมรับจากรัฐบาลมณฑลกวางตุ้งและทางรัฐบาลมณฑลกวางตุ้งได้ทำงานร่วมกับบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อให้คำแนะนำ