1. หน้าหลัก
 2. เกี่ยวกับ Yueming
 3. จุดแข็งด้านเทคนิค
 4. เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์
เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์

สิทธิบัตร 149 ใบ
80 ประเภทสินค้า

1. GD Han's Yueming Laser Group ประสบความสำเร็จในการได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 149 ใบและสิทธิบัตรยูทิลิตี้โมเดล ความสำเร็จเหล่านี้ได้พิสูจน์แล้วว่า ผลิตภัณฑ์เลเซอร์ของเราเป็นสินค้านวัตกรรมล้ำยุคและมีประสิทธิภาพ ระบบผลิตภัณฑ์ของเราครอบคลุมเกือบ 8 อุตสาหกรรมหลัก และ 7 ชุดของ 80 เซ็กเตอร์หลักของประเภทผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เลเซอร์ของเราสามารถประยุกข์ใช้ได้ในภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 30 ภาคอุตสาหกรรม

2. ความสามารถในด้านการวิจัยและพัฒนาของเรานำไปสู่การผลิตเทคโนโลยีเลเซอร์ (advanced level fast-axial flow CO2) ซึ่งเกิดจากเครื่องตัดเลเซอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กและขนาดกลาง เครื่องเลเซอร์แกะสลัก เครื่องเลเซอร์ทำสัญลักษณ์

ภาพแสดงสิทธิบัตรของเรา

สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์:

 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์หัวตัดเลเซอร์สำหรับอุปกรณ์ทำแม่พิมพ์ด้วยเลเซอร์
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เครื่องตัดและทำสัญลักษณ์ออลอินวัน
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ for ellipse arc interpolation method
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ตัดเลเซอร์
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ตัดเลเซอร์
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ อุปกรณ์ทำแม่พิมพ์เลเซอร์
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ ชุดหัวตัดเลเซอร์ที่ปรับด้วยมือ
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์วิธีการและอุปกรณ์สำหรับไฟเบอร์เลเซอร์ในการตัดแผ่นสแตนเลส
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ for mixed graph cutting based on machine vision
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เทคนิคการผลิตการทำแม่พิมพ์ด้วยแสงเลเซอร์แบบไกเดล
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เทคนิคการผลิตการทำแม่พิมพ์ด้วยแสงเลเซอร์แบบไกเดล
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์กลไกการส่งผ่านของเครื่องตัดด้วยเลเซอร์
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เครื่องทำสัญลักษณ์แบบปิดผนึก
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์กระบวนการตัดด้วยเลเซอร์
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ยกไฟฟ้า

สิทธิบัตรยูทิลิตี้โมเดล:

 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ for feeding mechanism of laser cutting device with front driver
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ for fixing device for splicing laser cutting machine
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ for flexible material feeding device and its pressing mechanism
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ for honeycomb conveying table
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เครื่องทำสัญลักษณ์
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ for simple sanitary ware clamping fixture
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ระบบจ่ายไฟระบายความร้อนด้วยน้ำ
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์กลไกป้องกันการสึกกร่อนการป้อนของเครื่องตัดเลเซอร์
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ป้องกันการขูดขีดอุปกรณ์การตัดด้วยเลเซอร์
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์กลไกป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนของการป้อน
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์คานสำหรับอุปกรณ์ทำแม่พิมพ์ด้วยเลเซอร์
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ for calibration film
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ for chain wheel assembly positioning device
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ตัดเลเซอร์แบบรวม
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ระบบควบคุมห้องกำลังไฟ
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์กลไกการป้อนของอุปกรณ์ตัดเลเซอร์
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์กลไกการป้อนของอุปกรณ์ตัดเลเซอร์
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เครื่องทำสัญลักษณ์เลเซอร์ปิดผนึก
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ระบบควบคุมก๊าซระบบดูดสูญญากาศ
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์อุปกรณ์ทำสัญลักษณ์เลเซอร์รูปแบบใหญ่
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์กลไกการป้อนอุปกรณ์ตัดเลเซอร์พร้อมประตูนิรภัยด้านหน้า
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์หัวตัดเลเซอร์
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์หัวตัดเลเซอร์
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เครื่องตัดด้วยเลเซอร์พร้อมระบบดูดขึ้นและลง
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ for epsilon table

รูปภาพวัสดุ:

 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เครื่องทำสัญลักษณ์ด้วยเลเซอร์
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เครื่องเลเซอร์ทำสัญลักษณ์

สิทธิบัตรการออกแบบ:

 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ for machine framework
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ลำแสงอลูมิเนียม
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์โครงสร้างลำแสงอลูมิเนียมของเครื่องตัดเลเซอร์
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ชุดหัวตัด CMA2425-H
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เครื่องตัดเลเซอร์ขนาดใหญ่
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เครื่องตัดเลเซอร์ CMA1325C-00-T
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เครื่องตัดเลเซอร์ CMA1814C-FET
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เครื่องตัดเลเซอร์ CMA3015DFH-00-T
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เครื่องตัดเลเซอร์ CMA6018CFR-00-T
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เครื่องตัดเลเซอร์ CMA6050D-V
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เครื่องตัดเลเซอร์ MC120-D-B
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เครื่องตัดเลเซอร์
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เครื่องตัดเลเซอร์ CMA1080C
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เครื่องตัดเลเซอร์ CMA1390C
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เครื่องตัดเลเซอร์ CMA1530C
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เครื่องเลเซอร์แกะสลัก
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เครื่องเลเซอร์แกะสลัก
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เครื่องเลเซอร์ทำสัญลักษณ์ MC275-DH
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์กล่องควบคุมเลเซอร์
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เครื่องเลเซอร์ทำสัญลักษณ์ MF20
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์เครื่องเลเซอร์ทำสัญลักษณ์ operating platform
 • สิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ for mounting supportor of computer