1. หน้าหลัก
 2. ผลิตภัณฑ์
 3. ระบบตัดเลเซอร์ CO2
 4. เครื่องตัดเลเซอร์ Camera Positioning CO2
เครื่องตัดเลเซอร์ Camera Positioning CO2
  1. CMA1080-V
  2. 900×750มม เครื่องตัดเลเซอร์ Camera Positioning Single Head CO2, เครื่องตัดเลเซอร์ รุ่นCMA1080-V

   รายละเอียด
  1. CMA1390-V
  2. 1200×850มม เครื่องตัดเลเซอร์ Camera Positioning Single Head CO2, เครื่องตัดเลเซอร์ รุ่นCMA1390-V

   รายละเอียด
  1. CMA1610-V
  2. 1500×950มม เครื่องตัดเลเซอร์ Camera Positioning Single Head CO2, เครื่องตัดเลเซอร์ รุ่น CMA1610-V

   รายละเอียด
  1. CMA1810-V
  2. 1700×950มม เครื่องตัดเลเซอร์ Camera Positioning Single Head CO2, เครื่องตัดเลเซอร์ รุ่น CMA1810-V

   รายละเอียด
  1. CMA1080-VT
  2. 850×750มม เครื่องตัดเลเซอร์ Camera Positioning Double Head CO2, เครื่องตัดเลเซอร์ รุ่น CMA1080-VT

   รายละเอียด
  1. CMA1390-VT
  2. 1150×850มม เครื่องตัดเลเซอร์ Camera Positioning Double Head CO2, เครื่องตัดเลเซอร์ รุ่น CMA1390-VT

   รายละเอียด
  1. CMA1610-VT
  2. 1450×950มม เครื่องตัดเลเซอร์ Camera Positioning Double Head CO2, เครื่องตัดเลเซอร์ รุ่น CMA1610-VT

   รายละเอียด
  1. CMA1810-VT
  2. 1650×950มม เครื่องตัดเลเซอร์ Camera Positioning Double Head CO2, เครื่องตัดเลเซอร์ รุ่น CMA1810-VT

   รายละเอียด
  1. CMA1390-V-B
  2. 1300×900มม เครื่องตัดเลเซอร์ Large Format Camera Positioning CO2, ระบบเลเซอร์ รุ่น CMA1390-V-B

   รายละเอียด
  1. CMA1610-V-B
  2. 1600×1000มม เครื่องตัดเลเซอร์ Large Format Camera Positioning CO2, ระบบเลเซอร์ รุ่น CMA1610-V-B

   รายละเอียด
  1. CMA1810-V-B
  2. 1800×1000มม เครื่องตัดเลเซอร์ Large Format Camera Positioning CO2, ระบบเลเซอร์ รุ่น CMA1810-V-B

   รายละเอียด
  1. CMA1610-FV-E
  2. 1600×1000มม เครื่องตัดเลเซอร์ป้อนชิ้นงานอัตโนมัติ Large Format Camera Positioning CO2, ระบบตัดเลเซอร์ป้อนชิ้นงานอัตโนมัติ รุ่น CMA1610-FV-E

   รายละเอียด
  1. CMA1810-FV-E
  2. 1800×1000มม เครื่องตัดเลเซอร์ป้อนชิ้นงานอัตโนมัติ Large Format Camera Positioning CO2, ระบบตัดเลเซอร์ป้อนชิ้นงานอัตโนมัติ รุ่น CMA1810-FV-E

   รายละเอียด
  1. CMA1206C-DFV-A
  2. เครื่องเลเซอร์สายตาCMA1206C-DFV-A

   รายละเอียด

GD HAN'S YUEMING LASER
GROUP CO., LTD.

สำนักงานใหญ่: No. 28 East Industrial Road, Songshan Lake, High-Tech Industrial Development Zone, Dongguan City, Guangdong Province, China